Hospital Management Solution

  •  este o soluţie informatică complexă, de tip modular
  • acoperind activitatea oricărui tip de compartiment medical și administrativ
  • permite urmărirea întregului parcurs al pacientului şi înregistrarea tuturor datelor acestuia, prin toate etapele intermediare parcurse de acesta în cadrul unităţii medicale şi necesare efectuării actului medical.
  • urmăreşte integrarea fluxurilor de date medicale cu cele economice pentru a se obţine costul real pe pacient.